Onze expertises

ONZE EXPERTISES

Interim Professionals

Flexibele tijdelijke professionals met verstand van zaken

Eindelijk Advies voorziet in de toenemende vraag naar tijdelijke professionals. Wij leveren op basis van uw aanvraag de passende experts. Flexibele tijdelijke professionals met verstand van zaken: zij doorgronden snel de vragen en processen in uw organisatie. Wij bieden vakmensen op het gebied van beleid en uitvoering voor zowel overheid en semioverheid zoals samenwerkingsverbanden, gemeenten, waterschappen, provincies en woningcorporaties.

Eindelijk Advies biedt tijdelijke waarneming op elk niveau binnen overheid en semioverheid. Of het nu gaat om management niveau, beleids, (juridische) beleidsadvisering of uitvoerende ondersteuning, wij leveren een interim professional die zijn vak verstaat.

In de praktijk is de komst van een tijdelijke waarnemer vaak een ‘natuurlijk’ moment om lopende processen eens grondig te analyseren. Het is ons dus niet vreemd dat er een adviestraject aan de interim opdracht gekoppeld wordt.

“Uitvoeringsorganisaties vinden het prettig om, zeker bij meer complexe juridische procedures, advies te kunnen vragen aan gespecialiseerde deskundigen.”

Advisering

Door onze ervaringen bij kleine tot grote gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen wij ook voor uw gemeente het WOZ-proces optimaal inrichten.

Flexibiliteit is ons uitgangspunt; afhankelijk van uw wensen zorgen wij voor de juiste organisatorische, taxatie technische of juridische ondersteuning. Onze ervaring gebruiken wij graag om uw mensen te coachen en om de uitvoering te verbeteren. Onze kracht ligt in het specialisme. Daar waar het voor u lastig wordt schakelt u ons in. U kunt bij EindelijkAdvies onder meer terecht met al uw vragen over lokale heff ingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Wij adviseren uitvoeringsorganisaties bij het inrichten en uitvoeren van werkprocessen zodat er tijdig en correct belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen opgelegd worden. Wij bieden specialistisch juridisch en taxatie technisch maatwerk voor gemeenten bij de afhandeling van bezwaar– en beroepsprocedures.

We optimaliseren het WOZ-proces
De basis voor succes ligt bij een goede organisatie. Door onze ervaringen bij kleine tot grote gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen wij ook voor uw gemeente het WOZ-proces optimaal inrichten. Onze inzet heeft veelal een verbetering van het algemene oordeel van de waarderingskamer als resultaat.

We bieden kwaliteit in taxaties
Wij hebben ervaring in het opzetten en verbeteren van (model)taxaties. We zorgen voor een juiste balans tussen marktconform en verdedigbaar waarderen. Zo ontstaat een houdbare waarde die zowel de toets van de waarderingskamer als bezwaar- en beroepsprocedures kan doorstaan. Bij taxaties in het kader van bezwaar en beroep werken wij alleen met gespecialiseerde taxateurs die zijn gecertificeerd. Door jarenlange ervaring kunnen zij hun waardering met succes in een eventuele procedure verdedigen. Een correcte en verdedigbare waardering als fundament is onmisbaar in een procedure.

Wij weten de actuele juridische toets
Uitvoeringsorganisaties vinden het prettig om, zeker bij meer complexe juridische procedures, advies te kunnen vragen aan gespecialiseerde deskundigen. Onze medewerkers kunnen snel en efficiënt een uitspraak op bezwaar nakijken, toetsen of eventueel in zijn geheel opstellen. Daarnaast hebben zij oog voor de taxatie technische kant van de bezwaarafhandeling. Bij een eventuele proceskostenvergoeding zijn zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de meest recente jurisprudentie. Door een juiste taxatie technische en juridische toets voorkomt u dat u later in de procesgang alsnog de rekening gepresenteerd krijgt.

Wij staan voor een gedegen procesvertegenwoordiging
Het verdedigen van een vastgestelde waarde van een onroerende zaak is een specialiteit op zich. Het is belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Het is, naast een zorgvuldige dossiervorming, ook noodzakelijk om tijdens de zitting een goede verdediging te voeren.

Optimalisering basis-registraties

Bij de optimalisatie van de samenhangende objectenregistratie kunnen wij u ondersteunen met onze specialisten

Achtergrond
Nu het stelsel van Basisregistraties richting afronding gaat, staat de volgende transitie voor de deur: de Samenhangende Objectenregistratie (SOR). Met de komst van de SOR gaat er veel veranderen op het gebied van gegevensbeheer en gegevensmanagement. Wij geven u graag inzicht in deze veranderingen en leggen de relatie tussen de SOR en het organiseren van het gegevensbeheer.

Het gegevensbeheer is nu nog op verschillende plekken belegd, maar hoe gaan we met één objectenregistratie naar één effectieve beheerorganisatie? In 2025 moeten een aantal objectregistraties (zoals BAG, BGT, WOZ en BRT) tot één objectenregistratie zijn samengevoegd. Dit brengt vraagstukken met zich mee op verschillende gebieden. Hoe gaan gemeente som met de transitie van losse basisregistraties naar SOR, hoe gaan we de processen inrichten, is de techniek toereikend en beschikken de mensen over voldoende kennis.

Voor de WOZ-taxaties zijn betrouwbare objectkenmerken van groot belang. Daarom spelen ook de objectkenmerken die gebruikt worden bij deze WOZ-taxaties een belangrijke rol in de Samenhangende objectenregistratie.

Basisregistraties
De verschillende basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot nu toe te weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en dat heeft als gevolg dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object verspreid zijn geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen kenmerken en processen.

De kwaliteit van de gemeentelijke basisregistraties dient te voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast worden de verschillende basisregistraties ook steeds meer aan elkaar gekoppeld. Op dit moment komt het bijvoorbeeld nog voor dat een pand wel is opgenomen in de BAG maar niet in de BGT of andersom. Daarnaast kan het zijn dat binnen een gemeente het aantal ongekoppelde panden aanzienlijk is. Door deze registraties geografisch en administratief te koppelen wordt de samenhang, kwaliteit en actualiteit van de gegevens verbeterd.

Eindelijk advies biedt:

  • Controle van de basisregistraties BAG, WOZ en BGT in onderlinge samenhang
  • De samenhang op onderdeelniveau
  • Inzicht in zowel administratieve als geografische informatie
  • Inzicht in de kwaliteit en actualiteit van de geregistreerde gegevens
  • Gerichte controle op het koppelvlak BAG-WOZ
  • Daarnaast wordt meetbaar waar de registraties staan ten opzichte van de landelijke kwaliteitscriteria
  • Rapportage door middel van praktische controlelijsten of -bestanden
  • Objectieve bestandscontroles, onafhankelijk van de beheersoftware
  • Betrouwbare basis voor rapportages en vragenlijsten aan Waarderingskamer
  • (geautomatiseerde) oplossingen

Bij de optimalisatie van de samenhangende objectenregistratie kunnen wij u ondersteunen met onze specialisten, Eindelijk Advies staat voor kwaliteit. We beschikken over gekwalificeerde medewerkers die door hun inhoudelijke kennis en kunde zelfstandig hun opdracht uitvoeren en zodoende uw organisatie daadwerkelijk ontlasten. Bovenal denken we mee over structurele oplossingen om achterstanden in uitvoering te voorkomen, en de samenhang in de verschillende registraties te borgen.

Advisering invorderingstraject

Invordering
Graag denken wij met u mee voor het optimaliseren en verbeteren van uw invorderingsproces. Denk hierbij aan het verantwoord en sociaal invorderen, omgaan met de schuldenproblematiek, wegwerken van achterstanden met daarbij een kritisch oog op oninbare vorderingen.

Ook helpen wij u graag mee met het aanscherpen van uw invorderingsbeleid en het “up-to-date houden” van uw leidraad.

Onze adviseurs beschikken over de vereiste kennis van wet- en regelgeving, hebben de juiste vaardigheden met daarbij een ruime praktijkervaring om u op weg te helpen. Geen belastingapplicatie is ons onbekend.

Kwijtschelding
Bij ons kunt u terecht met al uw ingewikkelde vraagstukken die de kwijtscheldingsmaterie met zich meebrengt. Onze professionals denken graag met u mee in uw kwijtscheldingsbeleid waarbij er ook de nodige beleidskeuzes gemaakt moeten worden.

Of het nu gaat om de behandeling van het verzoek om kwijtschelding of om de gegevensverwerking vanuit het Inlichtingenbureau, onze medewerkers kunnen u overal bij helpen. Vaak is er sprake van een piek aan kwijtscheldingsverzoeken, extra capaciteit van een specialist is hierbij een uitstekende uitkomst.

Lokale overheden vinden het prettig, voornamelijk bij complexe zaken die naar voren komen in het administratief beroepschrift kwijtschelding, advies te kunnen vragen aan onze professionals. Onze medewerkers hebben mede door de jarenlange ervaring de kennis om snel en efficiënt uw administratief beroepschrift te toetsen en een uitspraak te doen.